ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Korporācija (studentu) (Студенческая корпорация, Student’s association, fraternity)

- studentu apvienība, kuras darbība sakņojas Eiropas universitāšu tradīcijā. Korporāciju kustība sākusies jau XI un XII gadsimta mijā vispirms Francijas un Itālijas augstskolās, kur no citurienes atbraukušie studenti, galvenokārt vācieši, nodibināja savas nacionālās organizācijas. Korporācijām raksturīga stingra biedru hierarhija, katrai ir savas krāsas un simbolika. Korporāciju biedri labprāt piekopa visāda veida aristokrātiskās nodarbošanās- jāšanu, paukošanu, pat duelēšanos un neatteicās arī no alus dzeršanas.
Vecākā latviešu studentu korporācija Lettonia (dibināta 1870. gadā Tērbatā, krāsas – sarkanbalts -sarkans), krievu studentu vecākā korporācija Latvijā Fraternitas Arctica dibināta 1880. gadā Rīgā. Šobrīd Latvijā darbojas 23 studentu korporācijas un 12 studenšu korporācijas, to jumta organizācija ir Prezidiju konvents. Tā kā 1.Republikas laikā virkne studentu uzskatīja korporācijas par vācu kundzības atliekām, paralēli nacionāli orientētie studējošie jaunieši organizēja "Vienotnes", kurās valdīja demokrātiskāks gars bez izteiktas hierarhijas.

1. attēlā - nezināms autors "Studentu kroga aina", 1810.g.

2. attēlā - Latvijas studentu korporāciju biedri gatavojas ikgadējam 18.Novembra gājienam no LU uz Brāļu kapiem Rīgā, 2013.g.