ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Korāns (Коран, Koran)

- Galvenie Islama svētie raksti, islama svētā grāmata (tas pats, kas kristiešiem – Bībele), kas satur 114 sūras jeb nodaļas. Tur atrodami reliģiskie, tiesiskie, tikumiskie un sadzīviskie noteikumi un pamācības. Lai iepazītu musulmaņu kultūru no pirmavota, nepieciešams iepazīties ar Korāna tekstu.
Latviski korānu XXI gadsimta sākumā tulkojis dzejnieks Uldis Bērziņš.

1. attēlā - Korāna zelta burtiem rakstītā sūra virs ieejas Stambulas mošejā.

2. attēlā - korāna sūra no Andalūzijas, XII gs.