ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Kaligrāfija (каллиграфия, calligraphy)

- ļoti elegants un dekorēts raksts, ko izpilda glītrakstīšanā pieredzējis speciālists. Arī māksla rakstīt skaidrā un skaistā rokrakstā. Bija īpaši augstā cieņā laika posmos pirms grāmatu iespiešanas parādīšanās. Mūsdienās saglabā savu nozīmi gadījumos, kad tiek noformēti dažāda veida rakstiski apbalvojumi dekoratīvajos nolūkos. Ilgus gadus skolas izglītībās sākumposmos bija priekšmets "glītrakstīšana", bet tehniskajās augstskolās, noformējot rasējumus, bija jāiemācās rakstīt ar tušu dažādos "šriftos". Tas pats bija jāprot grāmatu noformētājam - pielāgojot burtu izpildījumu laikmetam.
2013.gada 25.septembrī Latvijas universitātes bibliotēkā tika atklāta izstāde "Kaligrāfija Latvijā" Pirmie kaligrāfisko rakstu paraugi izstādē ir no XIV gs. Tās ir senās baznīcas liturģijas grāmatas, līgumi, privilēģijas, valdnieku un bīskapu vēstules. Senās grāmatas rakstīja ar roku, sevišķi izceļot virsrakstus, teikumu vai atsevišķās nodaļas pirmos burtus. Misiņa bibliotēkas krājumōs ir gan profesionālo kaligrāfu, gan pat ielu mākslinieku darbi. Izstādē bija pārstāvēti arī moderno mākslas skolu kaligrāfijas paraugi, kā arī tā saucamā "nepieradinātā" vai alternatīvā kaligrāfija.

1. attēlā - kaligrāfijas paraugs no 1407.g. Bībeles latīņu valodā.

2. attēlā - A.Cīrulis „Rīgas Grafiķu biedrības izstādes plakāts”, 1932.g.