ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Kalevala (Калевала, the Kalevala)

- XIX gadsimtā Eliasa Lenrota izveidots poētisks eposs uz somu un karēļu mitoloģijas pamata, kura nosaukums tulkojams kā “Kaleva zeme”. Tiek uzskatīts par somu nacionālo eposu un vienu no svarīgākiem Somijas literatūras stūrakmeņiem, kas stiprinājis somu nacionālo identifikāciju, valodas attīstību un atmodas kustību, beigu beigās veicinot neatkarīgas valsts pasludināšanu 1917. gadā. Kalevalas poēma satur 22795 rindas, sadalītas 50 dziedājumos.
A. Pumpura poēmas “Lāčplēsis” ideja ir radusies “Kalevelas” iespaidā. Kalevalu latviski tulkojis L. Laicēns.

1. attēlā - Āre Āltonens "Ilmatara un pīles", 1946.g., Sibēliusa parks, Helsinki, Somija.

2. attēlā - 1995.gada Latvijas pastmarka.