ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Koris (Хор, chorus)

- ļoti sens teātra mākslas elements, ar ko jau Senajā Grieķijā apzīmēja cilvēku grupu, kura dramatiskās izrādes laikā ar savu kopīgo tekstu izcēla un pastiprināja aktieru darbību. Mūsdienās ar šo vārdu pārsvarā apzīmē dziedātāju ansambli, kas pamatā izpilda kora mūziku. Vissenākās kora dziedāšanas tradīcijas izveidojās baznīcu koros, kad garīgo mūziku izpildīja ne tikai draudze, bet arī speciāli sagatavoti dziedātāji, lielāko tiesu no draudzes locekļu bērniem.
Latvijā kordziedāšanas tradīcija saistīta ar psalmu dziedāšanu luterāņu baznīcā un Hernhūtes brāļu kustību. Tās popularitāte latviešu sabiedrībā joprojām ir ļoti augsta, turklāt mums ir milzīga koru daudzveidība, notiek regulāras koru skates, ir gan akadēmiskie un profesionālie, gan amatieru kori. Arī izglītības sistēmā skolu un augstskolu vairumam ir savi kori. Pēdējā laikā kori pat piedalās Teātra nakts pasākumos, demonstrējot savu mākslu brīvajā dabā (Citadelē).

1. attēlā - jauktā kora koncerts Votiv baznīcā Vīnē.

2. attēlā - jauktā kora "Austrums" koncerts svaigā gaisā 2014.gada maijā Teātra nakts ietvaros.