ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Katoļticība (Католицизм, Catholocism)

- vispārīgs termins, ar kuru apzīmē vienu no kristietības virzieniem, kas izveidojās, kad Kristīgā baznīca 1054.gadā sašķēlās katoļticīgajos (Rietumu baznīca) un pareizticīgajos (Austrumu baznīca). Vēsturiskajā kontekstā šo terminu izmanto kā pretstatu protestantismam. Starp kristīgajām konfesijām tā ir lielākā, jo par katoļiem sevi uzskata vairāk nekā 1 miljards Zemes iedzīvotāju. Rietumu katoļu baznīcas galva ir Romas pāvests, kurš vienlaikus ir arī baznīcas valsts Vatikāna galva. Pašlaik Romas pāvests ir Francisks.
Pēc vācu kanoniķa un hronista Brēmenes Ādama liecībām, mēģinājumi ieviest kristietību Baltijā sākās jau 11. gadsimtā, kad 1070. gadā Kurzemē, Latvijas rietumdaļā, pēc Dānijas karaļa pamudinājuma tika uzcelta pirmā koka baznīca. Ar jēdzienu "kristietība" šajā laikposmā jāsaprot katoļticība. Līdz Latvijas teritorijas austrumiem pirmie kristīgo vēsti atnesa krievu pareizticīgie misionāri no Polockas. Livonijas teritorijā 13.-15. gadsimtā izveidojās Rīgas virsbīskapija, kurai bija pakārtotas 40 draudzes. Pašlaik Latvijā ir 247 katoļu draudzes – lielajās pilsētās tās ir skaitliski kuplas, mazajos ciematos – nelielas, taču ar ne mazāk stipru reliģisko pārliecību (no Katoļu baznīcas ofociālā portāla).

1. attēlā - Santa Maria Maggiore baznīca, Bergamo, Itālija.

2. attēlā - Sāpju Dievmātes baznīca Rīgā, XVIII gadsimta beigas.