ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Kristietība (христианство, christianity)

- monoteistiska reliģija, kas ir balstīta uz Kristus dzīves un mutiskās mācības, kas ir apvienota Jaunajā Derībā. Mūsdienās sevi uzskata par kristiešiem vairāk nekā divi miljardi pasaules iedzīvotāju. Kristiešu lielākā daļa tic tam, ka Kristus bijis Dieva dēls, vienlaikus dievišķīgs un tomēr Cilvēks, cilvēces Glābējs (Pestītājs), kura nākšanu pareģoja Vecās Derības pravieši. Kristīgā baznīca mūsdienās sadalīta vairākos virzienos, bet tās pamatdalījumu veido Romas katoļu baznīca, protestantisms un Austrumu ortodoksija (pareizticība). Kristus dzīve ir aprakstīta četros evanģēlijos- Marka, Mateja, Jāņa un Lukasa, kuri gan sarakstīti stipri vēlāk par Kristus krustā sišanu.
Kristietība Latvijā ienākusi gandrīz vienlaikus no austrumiem (Kijevas Krievijas) un rietumiem (krustneši). Par austrumumu un rietumu paralēlo ietekmi liecina garīgās terminoloģijas jauktais raksturs, kur mijas austrumslāvu un latīņu elementi, kā arī joprojām pastāvošie visi trīs kristietības virzieni ar vairumu atdalījušos baznīcu, kuras sākotnēji uzskatītas par ķecerībām- septītās dienas adventisti, dažādas baptistu draudzes, metodisti u.c. Mūsdienu Latvijā saradušās arī pseido-kristīgās baznīcas, tādas kā "Jaunā paaudze", kurām juku laikos izdevies piesaistīt pietiekami lielas draudzes.

1. attēlā - evanģēlista Mateja skulptūra San Džovāni bazilikā Laterānā, Roma, autors Kamillo Ruskoni(1711.-1715.g).

2. attēlā - Rīgas Doma baznīcas kancele ar apustuļu, evaņģēlistu un kristīgo tikumu alegoriju, kokgriezums, XVII gs. otrā puse, meistars T.Hence.