ILUSTRĒTĀ VĀRDNĪCA pasaulē un Latvijā
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ

Kambarkungs (Камергер, chamberlain) franču: chambellan

- augsta ranga galminieks, kas pārvalda valdnieka vai kāda cita valdošās dinastijas locekļa galma saimniecību kopumā. Sākotnēji šis amats bija saistīts ar Romas pāvesta saimnecības vadītāju (saucās camerarius), turklāt viņš bija arī kardināls, pāvesta uzticamības persona, kuram bija izcila loma pat pāvesta vēlēšanu ceremonijas laikā, jo viņš pārvaldīja pāvesta kasi. Viduslaiku Eiropā kambarkungs varēja būt arī valsts kases pārvaldnieks. Vēlāk, absolūto monarhiju laikmetā, kambarkungs bieži vien ir goda amats, ar kuru saistās vairāk priekšrocību nekā pienākumu, drīzāk ceremoniāla figūra. Katrā galmā kambarkungam bija sava veida grezns parādes tērps, tādēļ viņu labprāt attēloja parādes portretos. Dažkārt valdnieks piešķīra šo amatu kā atlīdzību par kādu pakalpojumu.
Kambarkungs ar iespējami latvisko izcelšanos bija Ernsts Bīrons, kurš vēlāk kļuvis par Kurzemes hercogu. Sākotnēji viņš uzsācis dienestu hercogienes atraitnes Annas (Pētera I brāļa meitas) kancelejā, kur pateicoties hercogienes labvēlībai taisījis strauju karjeru, piecu gadu laikā no ierēdņa kļūdams par galma kambarkungu.

1. attēlā - Francija valsts kambarkungs hercogs Tur d'Ovenjs, 1684.g.

2. attēlā - Lavrentijs Serjakovs "Bīrons un viņa paraksts", gravīra, no Korjakova portreta.